Lakovňa

V tomto roku 2018 sme začali realizovať štvorročný plán a to postaviť tretiu výrobnú halu o rozlohe 1500m2 kde v rámci efektívnosti plánujeme vlastnú lakovňu na hliník a oceľ ktorá ako jediná na Slovensku bude schopná lakovať profile a konštrukcie o dĺžke 7,5 x 1,8 x 0,5m. Táto Lakovňa je poloautomatická s 5 stupňovou pred úpravou materiálu na hliník a dvojstupňovou na oceľ. Rozšírenie prinesie skrátenie termínov vyššiu kvalitu výrobkov a v neposlednej rade aj nižšiu cenu pre zákazníkov a našich odberateľov. Táto lakovňa bude komerčná to znamená aj pre spolupracujúce firmy z nášho ale aj iného odvetvia.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

spustenie lakovne od 1.1.2019