Rámový posuvný systém Montalu Standart

Rámový systém Montalu Standart

Rámový posuvný zasklievací systém Montalu standart hrúbky 4 – 6 mm alebo izolačného dvojskla 16 mm a hliníkových profilov pre zasklenie lodžií, balkónov a výklenkov domov, pre deliace priečky interiérov a pre výrobu záhradných altánov. Systém zabezpečuje minimalizáciu tepelných strát, ochranu proti nepriazni počasia, hluku, prachu a exhalácii. Uzamknutím a použitím bezpečnostnej výplne sa stáva účinnou prekážkou proti vlámaniu.

 

Výhody:

 • komplexnosť dodávky
 • ľahké a jednoduché ovládanie – všetky tabule sú posuvné aj vyberateľné
 • nenáročná údržba
 • krídla sa posúvajú po koľajnici a nie v drážke a zároveň nie sú zavesené, čím nevyžadujú masívne ukotvenie
 • veľmi dobré tesniace vlastnosti vďaka špeciálnemu tvaru profilov a kvalitnému štetinovému tesneniu (štandard), pričom je zabezpečená dostatočná mikroklimatizácia, nenáročnosť na priestor (okná sa neodklápajú k stenám lodžie)
 • možnosť farebného prispôsobenia profilov k fasáde alebo konštrukcii zábradlia
 • rýchla a bezpečná montáž bez použitia lešení alebo lávky
 • možnosť použitia izolačného dvojskla
 • ľahká konštrukcia
 • vytváranie ľahkých priečok v administratívnych budovách kombinovaním pevných a posuvných prvkov

 

Realizácia objednávky: Podpísanie zmluvy – objednávky o dielo uskutoční náš obchodný zástupca. Presné zameranie a kontrolu technického stavu montážneho prvku náš montážny technik.

 

Dodacia lehota: 5 – 6 týždňov od zamerania

 

Záručná lehota: 24 mesiacov na kompletnú dodávku

 

Životnosť: 40-50 rokov

 

Doprava: zabezpečuje dodávateľ po dohode s objednávateľom

 

Termín a doba montáže: montáž s dodávkou cca 4 – 8 hod.

 

Technický popis zasklenia – materiály:

 • rámy posuvných okien, vodiace koľajnice a uzatváracie lišty z profilov z hliníkových zliatin v štandardnej farebnej úprave natur elox alebo biely komaxit (iné farby podľa stupnice RAL na objednávku).
 • ostatné diely z materiálov nepodliehajúcich poveternostným vplyvom a UV žiareniu (nerez, plast)
 • výplne najčastejšie zo skla hrúbky 4 – 6 mm, bezpečnostného lepeného skla s PVB fóliou, kaleného skla hr. 4 – 6 mm, izolačného dvojskla 16 mm a iných materiálov (polykarbonáty, plexi, Novodur, PVC apod.)

 

Zloženie, konštrukcia a funkcia výrobku:

 • výplne sú vsadené a zasilikónované do profilov vybavenými štetinovým tesnením, spojené plastovými rohovými koncovkami, v ktorých sú kolieska (nerezové samomazacie ložiská s plastovou bandážou) zabezpečujúce posuv krídiel vo vodiacich koľajniciach a poistky proti ich zveseniu
 • 1 – 8 posuvných krídel sa posúva po spodnej koľajnici, vedené hornou koľajnicou rovnakého tvaru na úrovni zábradlia (nezasahujú do vnútorného priestoru lodžie). V spodnej koľajnici sú vyrezané drenážne otvory pre odtekanie dažďovej vody a topiaceho sa snehu
 • bočné uzatváracie profily a konštrukcia vertikálnych profilov zabezpečujú takmer dokonalé utesnenie celej konštrukcie
 • v spodnej a hornej rovine sú priechody pre trvalú infiltráciu

 

Rozmery:

 • max. rozmery zasklievacieho priestoru sú 12,0 x 2,8 m
 • pri kombinácii s pevnými oknami sa môžu tieto ďalej zväčšovať

 

Hmotnosť:

 • plošná – 12 kg.m-2 (pri použití Float 4 mm); 25 kg.m-2 (pri použití izolačného dvojskla 16 mm)
 • na bežný meter – 18 kg (pri výške zasklenia 1,5 m a pri použití Float 4 mm); 40 kg (pri výške zasklenia 1,5 m a pri použití izolačného dvojskla 16 mm)

 

Tepelne technické vlastnosti:

 • zníženie spotreby energie na kúrenie
 • priemerný teplotný rozdiel 9 – 13 °C

 

Spôsob osadenia výrobku:

 • systém je pred vlastnou montážou skompletizovaný, montáž sa uskutočňuje z vnútornej strany lodžie
 • pripevnenie na zostávajúcu konštrukciu lodžie a zábradlia sa montuje oceľovými alebo nylonovými kotvami do betónu a tehál
 • pripevnenie na oceľový nosník pomocou skrutiek do ocele

 

Prevádzka a údržba:

 • ľahké a rýchle ovládanie
 • udržiavanie spodnej koľajnice v čistote pre ľahký a  tichý posuv krídel
 • umývanie okien je uľahčené možnosťou zvesenia krídel

Popis a funkcia výrobku:

Do hliníkových profilov a plastových dielcov, ktoré zabezpečujú posuv krídel vo vodiacich koľajniciach a ich následné otváranie, sú vsadené sklenené tabule najčastejšie z plaveného číreho skla hr. 4 – 6 mm alebo izolačného dvojskla 16 mm, ktoré v plnej miere spĺňa požiadavky bezpečnosti systému a normovej hodnoty pre prirodzené osvetlenie priľahlej miestnosti.

 

Pohyb 1 – 8 posuvných krídel je umožnený kolieskami v spodnej koľajnici vybavenej drenážnymi otvormi pre odtekanie dažďovej vody a topiaceho sa snehu. Jedná sa teda o nezavesený systém, keď celú váhu prenáša spodný pojazdný profil, pričom krídla sú vedené horným profilom rovnakého tvaru v úrovni zábradlia (nezasahujú do vnútorného priestoru lodžie).

 

K hornému i spodnému profilu môžu byť pripevnené odkvapové lišty vyrobené z hliníkového príp. pozinkovaného plechu vo farebnej úprave podľa priania zákazníka, či charakteru stavby.

 

Bočné uzatváracie profily a špeciálne tesnenie medzi krídlami zabezpečujú takmer dokonalé utesnenie celej konštrukcie. Pre trvalú filtráciu, potrebnú k odvetrávaniu predovšetkým splodín plynových spotrebičov, sú vytvorené v hornej a spodnej časti medzi sklenenými tabulami a koľajnicami priechody.

 

Hliníkové profily sú povrchovo upravené vypaľovaným lakom bielej farby s predpovrchovou úpravou chrómovaním, príp. eloxážou vo farbe natur. Na všetok spojovací materiál je použitý nerezový triedy A2.  Všetky plastové komponenty a použité tmely sú UV stabilné. Tým je zaručená veľmi dlhá životnosť celého systému a jeho bezchybná funkčnosť po celú dobu životnosti.

 

Systém je pred vlastnou montážou skompletizovaný vo výrobe. Montáž sa uskutočňuje z vnútornej strany lodžie a preto nie je nutné použiť lešenie alebo lávku. Na zostávajúcu konštrukciu lodžie a zábradlia sú nosné a vodiace konštrukcie pripevnené polyethylenovými kotvami do betónu a tehál, prípadne pomocou skrutiek do ocele v prípade montáže na oceľové nosníky. Osová vzdialenosť jednotlivých kotví je cca 450 – 600 mm – podľa typu materiálu, do ktorého je systém ukotvený. Vyrovnanie profilov je prevedené pomocou plastových distančných podložiek. Špáry, ktoré vznikli po montáži medzi profilmi systému a stavebným otvorom, sa zakryjú tmelením príp. prelištovaním – podľa veľkosti vzniknutej špáry. Ako materiál k prelištovaniu sa používa najčastejšie hliníkový alebo pozinkovaný plech s povrchovou úpravou komaxitom vo farbe profilov systému. Lišty sa lepia pomocou silikónových tmelov, príp. sa skrutkujú.

 

Funkčnosť jednotlivých dielov:

 

Posuv krídel

Posuv krídel je zabezpečený kolieskami – nerezovými samomazacími ložiskami s plastovou bandážou, ktoré sú uložené v rohových koncovkách.

Posuv krídel je umožnený k pravej alebo ľavej strane, príp. od stredu k obidvom stranám zasklenej lodžie.

 

Osadenie profilov dielcami „roh“

Plastové dielce „roh“ (2 + 2 ks / 1 krídlo) sú k horizontálnym profilom fixované skrutkou a do vertikálnych profilov sú vrazené. Spoj je zaistený kyanoakrylátovým lepidlom. Profily vrátane rohov sú následne ku sklu fixované pomocou špeciálneho silikónového tmelu.

 

Koľajnice

Spodný pojazdný aj horný vodiaci profil sú vyrobené z hliníkovej zliatiny, povrchovo upravenej práškovým vypaľovaným lakom – komaxitom s predpovrchovou úpravou chrómovaním, príp. eloxážou. Tým je zaručená dostatočná antikorózna ochrana materiálu a veľmi dlhá životnosť. Tvar profilov je výsledkom kombinácie funkčnosti a vysokej estetiky. Lem profilov zaisťuje odvod kondenzátu.

 

Tesnenie

Na utesnenie krídiel medzi sebou a krídel voči profilom je použité kvalitné štetinové tesnenie. Jeho priľnavosť zabezpečí takmer dokonalé utesnenie proti zrážkam, vetru a prachu. Zároveň zabezpečí dostatočnú infiltráciu potrebnú obzvlášť u lodžií, ktoré priliehajú k miestnostiam s plynovými spotrebičmi (kuchyňa). Infiltráciu podporujú priechody v profiloch. V neposlednom rade tesnenie zvyšuje zvukovú nepriepustnosť špár.

 

Ovládanie a údržba

Jednotlivé krídla sa posúvajú pomocou tlaku ruky na jednu zvislú hranu skla. Posuv prvého krídla je umožnený madlom.

 

Umývanie skiel je uľahčené možnosťou vysadenia krídiel. Na umytie sú odporúčané bežné prostriedky bez abrazív. Veľkosť profilov umožňuje pohodlné čistenie vlhkou handrou.

 

Odvod zrážkovej vlhkosti je zabezpečený odtokovými drážkami v pojazdnom profile.

 

Zasklením prostredníctvo systému Montalu Standart ste zvýšili komfort bývania a získali ďalšiu užívaciu plochu so širokými možnosťami využitia, napr. ako zimnú záhradu, ktorá chráni pred nepriazňou počasia, chladom, hlukom a exhalátmi.

 

Systém Montalu Standart Vám svojou povrchovou úpravou, použitými materiálmi a úrovňou spracovania zabezpečí komfort aj pri obsluhe. Obsluha je veľmi jednoduchá a nenáročná.

 

Pre dlhoročnú životnosť dodržujte pri používaní systému Montalu Standart nasledovné pravidlá:

 1. Pre posun krídla používajte madlo.
 2. K otvoreniu presklenej steny je potrebné mierne zatiahnuť za madlo pri prvom krídle, pri ďalších krídlach zatlačiť na hrany zvislých profilov v smere otvárania, aby nastalo uvoľnenie líšt medzikrídlového tesnenia. Po uvoľnení tesnenia sa budú krídla posúvať po vodiacich lištách voľne a bezhlučne.
 3. Pri zatváraní je postup rovnaký, akurát s tým rozdielom, že nie je potrebné tlačiť na čelá krídiel, ale stačí ťahať za madlo a všetky krídla do seba samy zapadnú.
 4. Otváranie a zatváranie systému uskutočňujte pomalým posunom a vždy počítajte s miernym odporom pri zapadaní tesniacich líšt do seba alebo od seba.
 5. Pri montáži boli jednotlivé krídla zaistené proti ich zveseniu poistkami v horných rohoch krídiel. Dbajte na to, aby pri používaní steny boli tieto poistky vždy vysunuté !
 6. Pokiaľ dôjde k „násilnému presunu“ jedného krídla cez druhé v smere zatvárania steny, teda pokiaľ nenastane zapadnutie líšt mezikrídlového tesnenia do seba, nevracajte krídla do správnej polohy spätným presunom cez lištu, nápravu uskutočnite zvesením krídla a spätným vsadením do správnej polohy.

 

Rámy krídel, vodiace a tesniace lišty sú povrchovo upravené prírodnou eloxážou alebo práškovou vypaľovanou farbou – Komaxitom. Chráňte ich pred mechanickým poškodením. V prípade mechanického poškodenia (poškrabaním laku) je možné toto miesto opraviť pomocou autolaku rovnakej farby.

 

Zasklenie Montalu Standart nevyžaduje mimoriadnu údržbu. Pre dlhú životnosť a bezchybnú funkciu však odporúčame:

 • čistiť dráhu posunu krídiel od prachu a hrubých nečistôt (lístie, ľad, sneh)
 • čistiť drenážne otvory
 • v prašnom prostredí občas povysávať prach z mohérového tesnenia

 

Pri umývaní rámu a výplní používajte bežné čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú organické rozpúšťadlá a tzv. tekuté piesky či iný brúsny materiál.

 

Pokiaľ by nastal hlučný posuv s veľkým odporom, skontrolujte, či nie je pri kolieskach krídiel hrubá nečistota alebo či nie je zanesená vodiaca lišta.

 

Pri umývaní presklenej steny je možnosť jednoducho zvesiť tabuľu.

 

Krídla vsadzujte od najvzdialenejšieho opačným postupom, ako bolo uvedené v predchádzajúcom odstavci. Po vsadení všetkých krídiel stenu rozhrňte tak, aby do seba zapadli mezikrídlové tesnenia a skontrolujte ich zapadnutie.

 

Dodržujte pravidelný režim vetrania! Zasklením lodžie systémom Montalu Standart je výrazne obmedzené odvetrávanie vzdušnej vlhkosti, ktorá sa na lodžii vytvára. Dochádza tým k „zaroseniu“ skiel, obzvlášť v jesenných a zimných mesiacoch. Miernym pootvorením okien z oboch strán docielite veľmi rýchleho vyvetrania. Tento režim stačí dodržiavať 1x – 2x denne.